Informasjon om oss

Om nettsiden                     etologi-dyrevelferd.no

Denne nettsiden er laget av Foreningen Norske Etologer. Målet er å bidra med fagstoff innen etologi (dyreatferd) og dyrevelferd til bruk i naturfag på ungdomstrinnet. Stoffet kan brukes i temaet Forskerspiren, eller på annen måte. Se ellers under Lærerveiledning. Alt fagstoff er skrevet av utdannede etologer. Lærere i ungdomsskole og videregående skole har bidratt med språkvask, slik at teksten skal være forståelig for elevene. Det er likevel ikke til å unngå at eleven kan komme over begreper han/hun ikke kjenner til fra før. Dette er også en kilde til ny læring, og slike ord bør slås opp eller sjekkes under Ord og uttrykk.

Faglig ansvarlig er professor i etologi Bjarne O. Braastad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Nettsiden er utviklet med støtte fra Andenæsgruppen. Fagstoffet på sidene er helt og holdent basert på etologisk og biologisk fagkompetanse, uten påvirkning fra interessegrupper.

Om Foreningen Norske Etologer

Foreningen Norske Etologer er en organisasjon for fagutdannede etologer (atferdsbiologer) i Norge. For å kunne kalles etolog, bør man ha en mastergrad i biologi, økologi eller husdyrvitenskap, med masteroppgave innen dyreatferd.

Foreningens formål er å:

 • Fremme kunnskap om og bruk av etologi i Norge
 • Være en kompetansebase for etologi
 • Spre kunnskap til pressen om etologi og dyrevelferd
 • Fremme dyrevelferd basert på etologisk kunnskap
 • Fremme etologisk fagstoff i samfunnsdebatten
 • Fungere som et nettverk for etologer
 • Bidra til faglig oppdatering av etologer
 • Fremme bruk av etologisk kunnskap innen produksjonsdyr, laboratoriedyr, viltstell, zoologiske hager, sirkusdyr og sports- og familiedyr.
 • Fremme bruk av etologi i rettssystemet
 • Være høringsinstans i saker som har med atferd og velferd hos dyr å gjøre
 • Spre informasjon om ledige stillinger for etologer

 

På nettsiden www.etologi.no vil du finne mer informasjon om Foreningen Norske Etologer.

Foreningen Norske Etologer har en åpen facebook-side, der alle kan finne interessant stoff om dyreatferd. Du kan blant annet se lærerike YouTube-videoer og stoff fra forskning innen etologi og dyrevelferd. Du finner siden her: www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer

Hvem har laget disse nettsidene?

Nettsidene er laget av et team i Foreningen Norske Etologer (FNE):

 • Erica Hogstad Fjæran, prosjektleder
 • Sofie Lillebø, tidligere leder i FNE
 • Gry Løberg, næværende leder i FNE
 • Bjarne O. Braastad, faglig ansvarlig
 • Iris T. Isaksen, lærer
 • Frank O. Christiansen, lektor

 

Andre forfattere som har bidratt med manuskripter:

 • Nina Haaland
 • Øystein Holand
 • Andrew M. Janczak

 

Utviklere av nettsidene:

 • Turid Saursaunet, web-designer
 • Christian Knappskog, programmerer
Foto: Håkon Sparre, NMBU