Læring

Hvordan dyr kan navigere

Domestisering

Alle dyrearter kan lære, slik at de kan tilpasse atferden etter det miljøet de lever i.

I hjernen finnes det såkalte gridceller som gir et kart som dyret kan navigere etter.

Domestiserte dyr er dyr som er tilpasset et liv sammen med mennesker.

Forskningsmetoder i etologi

Med enkle metoder kan du studere dyrets atferd og gjøre god forskning.