Lions_dyregrupper

På denne siden er dyrene gruppert etter hvorvidt de eies av mennesker. Sports-, selskaps- og produksjonsdyr lever med mennesker. De ville dyrene har egne grupperinger.

sport_selskapsdyr_535x368_oransje
marine-dyr_535x368px_oransje
produksjonsdyr_535x368_oransje
ville-landdyr_535x368px_oransje
amfibier_reptiler_535x368_oransje
insekter_edderkoppdyr_535x368px_oransje