På denne siden er dyrene gruppert etter hvorvidt de eies av mennesker. Sports-, selskaps- og produksjonsdyr lever med mennesker. De ville dyrene har egne grupperinger.