Domestisering

Av Bjarne O. Braastad

Denne siden er under konstruksjon, så glem det som står nedenfor!

 

 

Foto: Keven Law / CC-BY-SA 2.0

Latent læring

Når dyret kommer til et nytt bosted, en ny habitat, vil det utforske omgivelsene nøye. Deretter vil dyret regelmessig sjekke om det skjer endringer i miljøet som er av betydning. Slik utforskning gir dyret kunnskap den ikke trenger der og da, men seinere. Når det blir behov for det, vil dyret vite hvor det finnes skjulesteder, og hvor aktuelle beiteområder eller jaktområder er. Dette kalles latent læring, siden dyret ikke får noen belønning når læringen skjer.

Læring ved innsikt

Dyr med høye mentale evner, som en katt eller hund, trenger ikke alltid prøve seg fram som ved operant betinging når den har et problem. Akkurat som mennesker kan dyret også sette seg ned, tenke ut ulike løsninger i tankene, og så plutselig innse hva som duger. Så utfører dyret denne atferden. Det kalles læring ved innsikt. Det finnes flere vitenskapelige forsøk og historier som viser eksempler på dette.

I et av de mest kjente forsøkene hengte forskeren et kjøttstykke i en snor fra taket, høyere enn katten kunne nå selv om den hoppet opp. I rommet var det også en liten kasse på hjul, og forskeren hadde på forhånd lært katten til å trekke denne kassen etter munnen. Da katten ble sluppet inn i forsøksrommet, forsøkte den naturlig nok først å hoppe opp etter kjøttstykket. Da det ikke gikk, satte katten seg ned, slikket labbene en stund, og det lot

Denne dingoen (en villhundart) har tenkt ut en løsning på hvordan den skal få tak i kjøttbiten. Den bruker læring ved innsikt. På denne siden på forskning.no  kan du lese mer om dette og se en video som viser hvordan hunden arbeider. Kilde: New Scientist/Behavioural Processes/forskning.no.

til at den tenkte. Etter en stund gikk katten plutselig bort til kassen, trakk den etter seg innunder kjøttstykket, og så kunne den lett hoppe opp på kassen og få tak i godbiten. Katten hadde antakelig prøvd ulike løsninger i tankene, og så kommet fram til hva som ville virke.

Belønning er bedre enn straff

Normalt bør man aldri straffe et dyr – like lite som man straffer barn. Det er flere årsaker til dette. Den viktigste er at straff kan skade forholdet mellom menneske og dyr, særlig hvis dyret ikke helt forstår hvorfor det mottar straff,

noe som lett skjer om man bruker straff på gal måte. Resultatet kan lett bli et dyr som utvikler angst for plutselig å bli straffet uten at det skjønner sammenhengen.

I ekstreme tilfeller, der man gir straff i tide og utide, kan dyret oppleve at «alt jeg gjør, er galt». Dette kan føre til at dyret etter hvert ikke tør gjøre noe når eieren er i nærheten, og blir passivisert. En slik tilstand kalles lært hjelpeløshet og er egentlig en psykiatrisk diagnose som det krever fagkunnskap for å kurere.

Også mildere former for straff kan være uheldig. En vannstråle fra en vannpistol eller en spruteflaske kan av og til brukes som mild straff på katter du har et godt forhold til, hvis den klorer på møbler eller gardiner, og det ikke er lett å få en positiv atferd som kan belønnes. Mild straff er ofte ikke effektivt i det lange løp, og konsekvensen kan lett bli at straffen må gjentas svært ofte eller bli stadig hardere. Dyret kan også bli habituert til den milde straffen og erfare at «litt ubehagelig, men det går over snart».

Det er langt bedre å belønne den atferden vi ønsker, enn å straffe den atferden vi ikke ønsker – selv om dette ofte er lettere sagt enn gjort. Belønninger setter dyret i en positiv stemning og styrker det sosiale båndet mellom dere, også om en sekundær forsterker benyttes. Katten eller hunden synes det er gøy å lære når den får ros og belønning, så lenge du greier å motivere dyret for å lære noe.